Cách tải xuống Facebook Video

Facebook Video Downloader

Trình tải xuống video Facebook

Bước 1

Mở trang web facebook từ Trình duyệt của bạn. Sau đó, mở video bạn cần tải xuống Sau đó, Sao chép URL .

    download Facebook video step 1

Bước 2

Truy cập https://Videosave.org Dán "Video URl", sau đó nhấn nút Tải xuống .

download Facebook video step 2

Bước 3

Bây giờ, Video của bạn đã sẵn sàng, chọn nút "Chất lượng video". Sau đó, video sẽ được tải xuống máy tính của bạn .

download Facebook video step 3